א.י.ג.ל הנדסה וייעוץ
 • אודותינו
 • שירותי החברה
 • יצירת קשר

חברת א.י.ג.ל הנדסה וייעוץ (2002) בע"מ הוקמה ע"י אינג' יעקב אברהם והיא מנוהלת ומצויה בבעלותו הבלעדית.

אינג' יעקב אברהם עוסק בתחום הטיפול בפסולת מתחילת שנות ה-80. אינג' יעקב אברהם הוא בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית משנת 1980 ותואר שני בהנדסת הסביבה משנת 1995, שני התארים ממוסד הטכניון בחיפה.

אינג' יעקב אברהם התחיל את לימודי הדוקטורט כבר בשנה זו ותכנית התיזה שלו מצויה היום בבדיקת מוסד אקדמי בחו"ל.

 

חב' א.י.ג.ל הנדסה וייעוץ (2002) בע"מ צברה את ניסיונה ועוסקת בעיקר בפרויקטים בתחום הטיפול בפסולת מוצקה.

ניהול התכנון ההנדסי נעשה בחברה ע"י מהנדס יאיר סגל, בוגר הטכניון בהנדסת הסביבה משנת 2000 ויכולותיו המקצועיות וניסיונו ידועים בכל ענף הטיפול בפסולת בישראל.

בנוסף, צוות החברה כולל עוד 6 מהנדסות בתחום האדריכלות, אספקת מים וביוב, תחבורה ותנועה וכן וצוות מינהלה והנהח"ש.

החברה מספקת את שירותיה למשרדי ממשלה,עיריות ורשויות מקומיות, לתאגידים וחברות פרטיות בישראל וכן לגורמים שונים בחו"ל.

החברה מקיימת גישה של ריכוז התכנון במשרדה בכל הענפים בפרויקט על מנת לחזק את תאום הדיסציפלינות השונות בעבודות התכנון ולקדם את לוחות הזמנים של הפרויקטים.

פירוט שירותי החברה במימד הכוללני של טיפול בפסולת מוצקה

 • הכנה וליווי אישור תכניות בינוי עיר  (תב"ע) , לרבות בשיטה המקוונת.
 • ליווי אישור תכניות במועצה הארצית לתכנון ולבניה.
 • בחינת היתכנות  טכנו-כלכלית של פרויקטים
 • תכנון עקרוני וכללי של פרויקטים.
 • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה
 • הכנה וליווי אישור בקשות להיתרי בניה לרבות בשיטה המקוונת .
 • תיאום מערכות תשתית
 • תכנון מפורט למכרז ביצוע כולל תכנון אדריכלי, קונסטרוקציות, ומערכות תשתית
 • בחינה טכנו-כלכלית של שיטות טיפול בפסולת כולל איסוף, הובלה ושינוע
 • בחינה טכנו-כלכלית לבחירת "פתרונות קצה" לסילוק וטיפול בפסולת   לרבות הפרדה במקור, מפעלי מיון והפרדה, מתקני טיפול בפסולת בשיטת ה-MECHANICAL-BIOLOGICAL TREATMENT)MBT), מתקנים לטיפול אירובי בחומרים אורגניים בשיטת שונות, מתקנים לטיפול אנ-אירובי בחומרים אורגניים בשיטת שונות, מתקני יצור RDF, מתקני טיפול כוללני בפסולת בשיטת ה-BIO-DRYING, וכן טיפול טרמי בפסולת בשיטות שונות לרבות גאזיפיקציה.
 • הכנת מכרזים בשיטת ה-TURN KEY כולל תכנון כללי, מפרט טכני מיוחד, תנאים כלליים ומיוחדים למכרז, ואומדנים תקציביים להקמה ולתפעול
 • הכנת מכרזים בשיטת ה-B.O.T כולל תכנון כללי, מפרט טכני מיוחד, תנאים כלליים ומיוחדים למכרז, ואומדנים תקציביים להקמה.
 • ניהול הפרויקטים ומתן שירותי ייעוץ הנדסי ופיקוח עליון

א.י.ג.ל הנדסה

רח׳ בונה אליעזר 9, חיפה.

טלפון: 04-8408411

 

WILLING A.Y.G.L WORK FOR YOU?

If your next project needs a excellent consulting and engineering services, contact us and let's go ahead...

Top